Aydın’da Arkeoloji ve Tarımın Turizm Potansiyeline Katkısı

Abstract views: 507 / PDF downloads: 295

Authors

  • Ferit Çobanoğlu Aydın Adnan Menderes University, Agriculture Faculty, Department of Agricultural Economics
  • Renan Tunalıoğlu Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü
  • Naciye Tok Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Atça Meslek Yüksekokulu

Keywords:

Gastronomy, Cultural Heritage, Agriculture, Archeology, Tourism

Abstract

Aydın ili sahip olduğu tarihi miras ve kültür bağlamında, arkeoloji ve tarımsal üretim imkanlarının, yörenin turizm potansiyeline önemli katkılar sunacağı öngörülmektedir. Bu çalışmanın amacı, yukarıda bahsedilmiş olan bileşenlerin, ilin turizm potansiyeline olan olası katkılarını belirli düzeyde de olsa ortaya koyabilmektir. Bunun için, detaylı bir literatür taraması yapılarak, sonuç ve bulgular kapsamlı olarak analiz edilerek, sentezlenmiştir. Turizm, tarımdan sonraki ikinci önemli gelir kaynağıdır. Türkiye genelinde, 2019 yılı verilerine göre 172 milyar dolarlık ihracat yapılmasına karşın, yaklaşık olarak 35 milyar dolar turizm geliri elde edilmektedir. Yine 2019 yılı için, 203 milyar dolarlık ithalat yapılırken, turizm kaynaklı 4,5 milyar dolar turizm gideri söz konusudur. Aydın'da Aydın Müzesi ve buna bağlı Yörük Ali Efe Etnografya Müzesi, Afrodisias Müzesi ve buna bağlı Karacasu Etnografya Müzesi, Milet Müzesi, Çine Kuva-i Milliye Müzesi, Çine Arıcılık Müzesi ve Nazilli Etnografya Müzesi olmak üzere 8 müze ile 21 önemli ören yeri mevcuttur. Yine ilin çok zengin gastronomik ürün çeşitleri bulunmaktadır. Yöre birçok tarımsal ürün üretiminde, Türkiye genelinde ilk sıralarda bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır: Zeytin (1.), incir (1.), kestane (1.), pamuk (2.), çilek (2.). Bu ürünlerden elde edilen birçok işlenmiş tarım ürünü de tüketiciler tarafından yoğun olarak tercih edilmektedir. Aydın ili turizm potansiyeli, bölgede önemli bir katma değer ve çok boyutlu bir katkı oluşturmakla birlikte, hedeflenen yüksek düzeye çıkarılmasında, tarım ve arkeoloji bağlamında, tarihi ve kültürel miras ve değerlerinin payının da oldukça önemli olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte, söz konusu üç bileşen ve bunun altındaki çok sayıda alt bileşenin, daha etkin olarak kullanılıp, bütünleştirilme imkanlarının değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Downloads

Published

2022-01-14

How to Cite

Çobanoğlu, F., Tunalıoğlu, R., & Tok, N. (2022). Aydın’da Arkeoloji ve Tarımın Turizm Potansiyeline Katkısı. Uluslararası Kırsal Turizm Ve Kalkınma Dergisi (IRTAD) E-ISSN: 2602-4462, 5(2). Retrieved from https://turizmvekalkinma.org/index.php/irtadjournal/article/view/503