Archives

 • IRTAD 2022/2
  Vol. 6 No. 2 (2022)

  https://www.turizmvekalkinma.org/index.php/irtadjournal/issue/view/58/53

  1- Dünyada ve Türkiye’de Ekoturizmin Mevcut Durumu ve Gelişme Potansiyeli: Dilek URAL, Mithat DİREK

  2- Sağlıklı Yaşam (Wellness) Turizmi Kapsamında Türkiye ve Dünya Üzerindeki Sağlıklı Yaşam Merkezlerinin Değerlendirilmesi: Aysun YALVAÇ, Esmahan YALÇIN, Murad Alpaslan KASALAK

  3- Biodiversity Richness and Tourism Potentiality of Dinder National Park, Sudan: Ibrahim Musa OSMAN, Ramazan ACAR, Mithat DİREK, Adam Bashir TAWOR

  4- Türkiye’den Dünyaya Örnek Bir Ekokültürel Girişim: Gümüşlük Akademisi: Ayşegül TÖZEREN

  5- Evaluation of Pastures in Terms of Rural Tourism: Ramazan ACAR, Mithat DİREK, Ibrahim Musa OSMAN

  6- Bitkisel Peyzaj Tasarımının Kırsal Turizme Katkısı: Gökçalı Köyü Örneği: Füsun ERDURAN NEMUTLU

  7- Rekreasyonel Amaçlı Yapılan ATV ve Jip Turlarının Göreme (Kapadokya) Üzerindeki Baskısı, Serdar CEYLAN

 • IRTAD 2022/1
  Vol. 6 No. 1 (2022)

  https://www.turizmvekalkinma.org/index.php/irtadjournal/issue/view/56/50

  1- Sille Barajı’nın Ekoturizm Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi: Mehmet TUNCER, Kamile GÜRDAL

  2- Soğanlı Vadisi (Kayseri) Kültürel Miras Alanında Turizmin Gelişimi: Serdar CEYLAN, Ramazan KOCA

  3- Sürdürülebilir Turizmde Teoriden Uygulamaya: Chumbe Adası Örneği: Cüneyt TOKMAK

  4- Doğanşar İlçesi Ekoturizm Faaliyetlerinin Kırsal Turizm Bağlamında İncelenmesi: Abdurrahman DİNÇ, Serap ARI

  5- Spor Turizmi Kapsamında Akarsu Raftingi: Antalya Köprülü Kanyon Milli Park Destinasyonunu Değerlendirme: Murad Alpaslan KASALAK, Esmahan YALÇIN, Aysun YALVAÇ

 • IRTAD 2021-2
  Vol. 5 No. 2 (2021)

 • IRTAD 2021-1
  Vol. 5 No. 1 (2021)

 • 2019-2
  Vol. 3 No. 2 (2019)

 • 2019-1
  Vol. 3 No. 1 (2019)

 • 2018-2
  Vol. 2 No. 2 (2018)

 • 2018-1
  Vol. 2 No. 1 (2018)

 • 2017-2
  Vol. 1 No. 2 (2017)

 • 2017-1
  Vol. 1 No. 1 (2017)