Archives

 • IRTAD 2023-2
  Vol. 7 No. 2 (2023)

  İÇİNDEKİLER / CONTENTS

  Köy Yerleşiminde Kültürel Peyzaj Kapsamlı Peyzaj Tasarımı:  Ulupınar, Çanakkale /Cultural Landscape Comprehensive Landscape Design In Village Settlement: Ulupınar, Canakkale, Füsun ERDURAN NEMUTLU,  Sedanur KETENCİ .... 1-16

  Kahramanmaraş İlinin Ekoturizm Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi / Ecotourism Potential of Kahramanmaraş Province in Türkiye, Mücahit PAKSOY,  Şahika Yıldız AÇIKSARI ..... 17-24

  Ziyaretçilerin Kırsal Turizm Algılamaları: Halfeti Örneği / Visitors' Perceptions of Rural Tourism: Halfeti Case Study, Tahir DEMİR, Mehmet Reşit SEVİNÇ, Ali Rıza MANCI .... 25-39

  Bangladeş Düğün Kültürünün Turizm Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi /Evaluation of Bangladesh Wedding Culture in Terms of Tourism Potential, Pollobi Rani ROY, Mithat DİREK… 36-44  

  Butik Şehirler: Kütahya Örneği / Boutique Cities: Kütahya Case Study, Mithat DİREK ..... 45-56 

 • IRTAD 2023-1
  Vol. 7 No. 1 (2023)

  İÇİNDEKİLER / CONTENTS

  Kırsal Turizm: Bir Bibliyometrik Analiz Çalışması (1994-2022), Zeki AKINCI     1-14

  Şırnak İlinin Termal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi Seyithan Siraç ÜREN, Gülseren YURCU  15-27

  Kırsal Turizm ve Sosyal Etkileri, Ebru Güzel ÖZENOĞLU  28-35

  Kırsal Turizm Kapsamında Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü En İyi Turizm Köyleri Girişimi: 2021-2022 Değerlendirilmesi, Ebru GÖZEN, Selin KURT   36-44  

  Turizm Alanında Önlisans Eğitimi Alan Öğrencilerin Rumkale’ye Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi, Murad Alpaslan KASALAK, Dilara BAHTİYAR SARI, Eyup ATILGAN, Ali Nadir ZEYREK   45-56  

   

 • IRTAD 2022/2
  Vol. 6 No. 2 (2022)

  https://www.turizmvekalkinma.org/index.php/irtadjournal/issue/view/58/53

  1- Dünyada ve Türkiye’de Ekoturizmin Mevcut Durumu ve Gelişme Potansiyeli: Dilek URAL, Mithat DİREK

  2- Sağlıklı Yaşam (Wellness) Turizmi Kapsamında Türkiye ve Dünya Üzerindeki Sağlıklı Yaşam Merkezlerinin Değerlendirilmesi: Aysun YALVAÇ, Esmahan YALÇIN, Murad Alpaslan KASALAK

  3- Biodiversity Richness and Tourism Potentiality of Dinder National Park, Sudan: Ibrahim Musa OSMAN, Ramazan ACAR, Mithat DİREK, Adam Bashir TAWOR

  4- Türkiye’den Dünyaya Örnek Bir Ekokültürel Girişim: Gümüşlük Akademisi: Ayşegül TÖZEREN

  5- Evaluation of Pastures in Terms of Rural Tourism: Ramazan ACAR, Mithat DİREK, Ibrahim Musa OSMAN

  6- Bitkisel Peyzaj Tasarımının Kırsal Turizme Katkısı: Gökçalı Köyü Örneği: Füsun ERDURAN NEMUTLU

  7- Rekreasyonel Amaçlı Yapılan ATV ve Jip Turlarının Göreme (Kapadokya) Üzerindeki Baskısı, Serdar CEYLAN

 • IRTAD 2022/1
  Vol. 6 No. 1 (2022)

  https://www.turizmvekalkinma.org/index.php/irtadjournal/issue/view/56/50

  1- Sille Barajı’nın Ekoturizm Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi: Mehmet TUNCER, Kamile GÜRDAL

  2- Soğanlı Vadisi (Kayseri) Kültürel Miras Alanında Turizmin Gelişimi: Serdar CEYLAN, Ramazan KOCA

  3- Sürdürülebilir Turizmde Teoriden Uygulamaya: Chumbe Adası Örneği: Cüneyt TOKMAK

  4- Doğanşar İlçesi Ekoturizm Faaliyetlerinin Kırsal Turizm Bağlamında İncelenmesi: Abdurrahman DİNÇ, Serap ARI

  5- Spor Turizmi Kapsamında Akarsu Raftingi: Antalya Köprülü Kanyon Milli Park Destinasyonunu Değerlendirme: Murad Alpaslan KASALAK, Esmahan YALÇIN, Aysun YALVAÇ

 • IRTAD 2021-2
  Vol. 5 No. 2 (2021)

 • IRTAD 2021-1
  Vol. 5 No. 1 (2021)

 • 2019-2
  Vol. 3 No. 2 (2019)

 • 2019-1
  Vol. 3 No. 1 (2019)

 • 2018-2
  Vol. 2 No. 2 (2018)

 • 2018-1
  Vol. 2 No. 1 (2018)

 • 2017-2
  Vol. 1 No. 2 (2017)

 • 2017-1
  Vol. 1 No. 1 (2017)