Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Dergisi (IRTAD) E-ISSN: 2602-4462 https://turizmvekalkinma.org/index.php/irtadjournal <p><img src="http://turizmvekalkinma.org/public/site/images/mkaratas/IRTAD_Cover2.png" width="705" height="117" /></p> <p>Uluslararası Kırsal Turizm ve kalkınma Dergisi / International Rural Tourism and Development Journal</p> <p>Rural Tourism and Development Relations and Applications and Interesting Case Examples and In addition, with the approval of the editorial board, interesting topics in different areas, compatible with the magazine can be published.</p> Anatolia Academy of Sciences en-US Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Dergisi (IRTAD) E-ISSN: 2602-4462 2602-4462 Kırsal Turizm Açısından İbradı İlçesinin Doğal, Kültürel ve Tarihi Çekiciliklerinin Değerlendirilmesi https://turizmvekalkinma.org/index.php/irtadjournal/article/view/502 <p>Kırsal turizm, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde öne çıkan turizm türlerinin alternatifi veya tamamlayıcısı olarak giderek önem kazanmaktadır. Sürdürülebilir turizm anlayışı ile uyumlu turizm olmasının yanı sıra doğal çevre ve kırsal kültürün korunmasında da önemli bir etkisi vardır. Batı Torosların yüksek ve engebeli kesiminde yer alan İbradı ilçesi, Antalya’nın kırsal turizm potansiyeli yüksek yörelerinden biridir. Son yıllarda artan alternatif turizm özelliklerini bünyesinde barındıran çalışma alanı; lokasyonu, doğal ortam özellikleri, tarihi ve kültürel çekicilikleri ile kırsal turizme imkân sağlamaktadır. Bu çalışma ile İbradı ilçesinin kırsal turizmde değerlendirilebilecek çekiciliklerinin tespit edilmesi, planlı ve kontrol edilebilir bir şekilde turizme kazandırılması olanaklarının araştırılması amaçlanmıştır. Çalışma için saha araştırması, görüşme ve doküman analizi çalışmaları yapılmıştır. Kırsal alanlar ve kırsal turizm değerleri belirlenmiş, Arcgis 10.4.1 programı kullanılarak haritalanması sağlanmıştır.</p> Berna Özoğul İhsan Bulut Copyright (c) 2022 Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Dergisi (IRTAD) E-ISSN: 2602-4462 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-01-14 2022-01-14 5 2 Aydın’da Arkeoloji ve Tarımın Turizm Potansiyeline Katkısı https://turizmvekalkinma.org/index.php/irtadjournal/article/view/503 <p>Aydın ili sahip olduğu tarihi miras ve kültür bağlamında, arkeoloji ve tarımsal üretim imkanlarının, yörenin turizm potansiyeline önemli katkılar sunacağı öngörülmektedir. Bu çalışmanın amacı, yukarıda bahsedilmiş olan bileşenlerin, ilin turizm potansiyeline olan olası katkılarını belirli düzeyde de olsa ortaya koyabilmektir. Bunun için, detaylı bir literatür taraması yapılarak, sonuç ve bulgular kapsamlı olarak analiz edilerek, sentezlenmiştir. Turizm, tarımdan sonraki ikinci önemli gelir kaynağıdır. Türkiye genelinde, 2019 yılı verilerine göre 172 milyar dolarlık ihracat yapılmasına karşın, yaklaşık olarak 35 milyar dolar turizm geliri elde edilmektedir. Yine 2019 yılı için, 203 milyar dolarlık ithalat yapılırken, turizm kaynaklı 4,5 milyar dolar turizm gideri söz konusudur. Aydın'da Aydın Müzesi ve buna bağlı Yörük Ali Efe Etnografya Müzesi, Afrodisias Müzesi ve buna bağlı Karacasu Etnografya Müzesi, Milet Müzesi, Çine Kuva-i Milliye Müzesi, Çine Arıcılık Müzesi ve Nazilli Etnografya Müzesi olmak üzere 8 müze ile 21 önemli ören yeri mevcuttur. Yine ilin çok zengin gastronomik ürün çeşitleri bulunmaktadır. Yöre birçok tarımsal ürün üretiminde, Türkiye genelinde ilk sıralarda bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır: Zeytin (1.), incir (1.), kestane (1.), pamuk (2.), çilek (2.). Bu ürünlerden elde edilen birçok işlenmiş tarım ürünü de tüketiciler tarafından yoğun olarak tercih edilmektedir. Aydın ili turizm potansiyeli, bölgede önemli bir katma değer ve çok boyutlu bir katkı oluşturmakla birlikte, hedeflenen yüksek düzeye çıkarılmasında, tarım ve arkeoloji bağlamında, tarihi ve kültürel miras ve değerlerinin payının da oldukça önemli olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte, söz konusu üç bileşen ve bunun altındaki çok sayıda alt bileşenin, daha etkin olarak kullanılıp, bütünleştirilme imkanlarının değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir.</p> Ferit Çobanoğlu Renan Tunalıoğlu Naciye Tok Copyright (c) 2022 Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Dergisi (IRTAD) E-ISSN: 2602-4462 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-01-14 2022-01-14 5 2 Determinants of the farmers’ willingness to participate in rural tourism in Pakistan https://turizmvekalkinma.org/index.php/irtadjournal/article/view/501 <p>Low agricultural productivity, low profit, and lower standard of living of agricultural population has caused many problems om rural as well as urban areas. Eradication of rural poverty and improving rural standard of living is challenge for many countries in the world. Rural tourism has been introduced in many regions of the world to diversify income sources of rural people and preserve rural culture. This study aimed to investigate willingness of Pakistani farmers to start rural tourism. Data was collected from 100 farmers with the help of a pre-tested semi-structured questionnaire. Chi-square / fisher’s exact test was sued to analyse the relationship between explanatory variables and willingness of the farmers. Results showed that age, education, income, land holding, distance from district headquarter, and farmers’ participation in social activities has significant impact on willingness. Young and educated farmers with higher annual income and landholdings and living near to city are more inclined to start rural tourism. Social behaviour of the farmers also plays very important role in decision about starting rural tourism.</p> Salman Tahir Ahmed Mujtaba Phambra Copyright (c) 2022 Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Dergisi (IRTAD) E-ISSN: 2602-4462 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-01-14 2022-01-14 5 2 An Empirical Study on Rural Tourism from the Perspective of the Residents: The Case of Turkey https://turizmvekalkinma.org/index.php/irtadjournal/article/view/504 <p>This study aims to examine rural tourism from the perspective of the local people and farmers (residents) with PESTEL analysis. The main materials of this study consisted of the data obtained from the survey conducted on residents in the Mordoğan town of Karaburun district of İzmir province, Turkey. According to the result of PESTEL analysis, rural tourism will increase public services in the region (politically), shopping of tourists will positively improve the economic situation of local trades (economically), education and awareness levels of residents on rural tourism will be increased (socio-culturally), the promotion of Mordogan's rural tourism potential via the internet will provide the opportunity to reach more tourists (technologically), traffic problems will be caused in rural areas (environmentally), the control and sanctions should be increased in order to protect the historical and local texture in the region (legally). In addition,It was observed that there was a statistically significant (p&lt;0.001) difference in the political and economic dimensions of local people and farmers on the socio-cultural, technological, environmental and legal dimensions. but it was determined that there was no statistically significant difference between the political dimension and the economic dimension.</p> Meltem Merkez Hasan Yılmaz Copyright (c) 2022 Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Dergisi (IRTAD) E-ISSN: 2602-4462 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-01-14 2022-01-14 5 2 Rural Tourism and Sustainable Development: A Bibliometric Analysis https://turizmvekalkinma.org/index.php/irtadjournal/article/view/498 <p><span data-preserver-spaces="true">Over the last few decades, mass tourism has proven to be beneficial to the economic growth of some countries worldwide. However, it is regrettable that mass tourism continues to harm the environment, thereby jeopardising the destiny of future generations. Among the damages, the pollution of seaside cities by plastic waste can be mentioned as an illustration. As a result, calls have been made to model tourism in order to mitigate the harm it causes. Thus, the concept of alternative tourism was born to bring novel solutions to the well-known tourism sector. Rural tourism is one of the sustainable alternatives that minimizes habitat transformation. It protects rural areas while providing jobs for the rural population. </span><span data-preserver-spaces="true">With this in mind, the current work used bibliometric analysis and Vosviewer software to examine the scientific support for rural tourism promotion for sustainable development. To this end, the number of publications, the journals involved, the scientific output by country, the authors, and author collaborations were analysed.</span></p> Eriola Marius Charlot ADENIDJI Orhan Özçatalbaş Copyright (c) 2022 Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Dergisi (IRTAD) E-ISSN: 2602-4462 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-01-14 2022-01-14 5 2