Kırsal Turizm Açısından İbradı İlçesinin Doğal, Kültürel ve Tarihi Çekiciliklerinin Değerlendirilmesi

Abstract views: 116 / PDF downloads: 78

Authors

  • Berna Özoğul Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, Antalya
  • İhsan Bulut Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Antalya

Abstract

Kırsal turizm, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde öne çıkan turizm türlerinin alternatifi veya tamamlayıcısı olarak giderek önem kazanmaktadır. Sürdürülebilir turizm anlayışı ile uyumlu turizm olmasının yanı sıra doğal çevre ve kırsal kültürün korunmasında da önemli bir etkisi vardır. Batı Torosların yüksek ve engebeli kesiminde yer alan İbradı ilçesi, Antalya’nın kırsal turizm potansiyeli yüksek yörelerinden biridir. Son yıllarda artan alternatif turizm özelliklerini bünyesinde barındıran çalışma alanı; lokasyonu, doğal ortam özellikleri, tarihi ve kültürel çekicilikleri ile kırsal turizme imkân sağlamaktadır. Bu çalışma ile İbradı ilçesinin kırsal turizmde değerlendirilebilecek çekiciliklerinin tespit edilmesi, planlı ve kontrol edilebilir bir şekilde turizme kazandırılması olanaklarının araştırılması amaçlanmıştır. Çalışma için saha araştırması, görüşme ve doküman analizi çalışmaları yapılmıştır. Kırsal alanlar ve kırsal turizm değerleri belirlenmiş, Arcgis 10.4.1 programı kullanılarak haritalanması sağlanmıştır.

Downloads

Published

2022-01-14

How to Cite

Özoğul, B., & Bulut, İhsan. (2022). Kırsal Turizm Açısından İbradı İlçesinin Doğal, Kültürel ve Tarihi Çekiciliklerinin Değerlendirilmesi. Uluslararası Kırsal Turizm Ve Kalkınma Dergisi (IRTAD) E-ISSN: 2602-4462, 5(2). Retrieved from https://turizmvekalkinma.org/index.php/irtadjournal/article/view/502