Kırsal Turizmde Erişilebilir Peyzaj Tasarımı: Georgia (ABD) Örneği

Abstract views: 243 / PDF downloads: 153

Authors

  • Füsun ERDURAN NEMUTLU

Keywords:

Evrensel tasarım, Herkes için peyzaj tasarımı, Kırsal turizm, Kültürel peyzaj

Abstract

 

Özet

Kırsal açık yeşil alan kullanımlarında dezantajlı olan bireylerin göz önüne alınmaması turizm açısından çok önemli bir sorundur. Bu alanlarda yapılacak her türlü tasarımda tüm bireylerin özel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak gerekir. Bu bağlamda, çalışmada engelsiz tasarım, evrensel tasarım, kapsayıcı tasarım veya herkes için tasarım olarak adlandırılan ilkelerin kırsal turizm açısından önemi ortaya konularak örnekler verilmiştir. Çalışmada ortaya konulan en önemli sorunlar, donatı elemanlarının kullanımlara uygun olmaması, bakım onarım yetersizlikleri, alanların yeterince tanımlı olmaması, yönlendirme ve sirkülasyonların kolaylaştırılmaması ve bitkisel tasarımların yetersizliğidir. Çalışmada Amerika Birleşik Devletleri Georgia eyaletinde yer alan doğa koruma alanı ve göl kıyısı kullanım alanından örnek verilerek tartışılmıştır. Çalışma sonucunda dezavantajlı bireylerin kırsal turizm alanlarını engelsiz olarak kullanabilmesi için öneriler getirilmiştir.

Published

2021-01-11

How to Cite

ERDURAN NEMUTLU, F. (2021). Kırsal Turizmde Erişilebilir Peyzaj Tasarımı: Georgia (ABD) Örneği. Uluslararası Kırsal Turizm Ve Kalkınma Dergisi (IRTAD) E-ISSN: 2602-4462, 4(2), 26–38. Retrieved from https://turizmvekalkinma.org/index.php/irtadjournal/article/view/494