Vol. 6 No. 2 (2022): IRTAD 2022/2

					View Vol. 6 No. 2 (2022): IRTAD 2022/2

https://www.turizmvekalkinma.org/index.php/irtadjournal/issue/view/58/53

1- Dünyada ve Türkiye’de Ekoturizmin Mevcut Durumu ve Gelişme Potansiyeli: Dilek URAL, Mithat DİREK

2- Sağlıklı Yaşam (Wellness) Turizmi Kapsamında Türkiye ve Dünya Üzerindeki Sağlıklı Yaşam Merkezlerinin Değerlendirilmesi: Aysun YALVAÇ, Esmahan YALÇIN, Murad Alpaslan KASALAK

3- Biodiversity Richness and Tourism Potentiality of Dinder National Park, Sudan: Ibrahim Musa OSMAN, Ramazan ACAR, Mithat DİREK, Adam Bashir TAWOR

4- Türkiye’den Dünyaya Örnek Bir Ekokültürel Girişim: Gümüşlük Akademisi: Ayşegül TÖZEREN

5- Evaluation of Pastures in Terms of Rural Tourism: Ramazan ACAR, Mithat DİREK, Ibrahim Musa OSMAN

6- Bitkisel Peyzaj Tasarımının Kırsal Turizme Katkısı: Gökçalı Köyü Örneği: Füsun ERDURAN NEMUTLU

7- Rekreasyonel Amaçlı Yapılan ATV ve Jip Turlarının Göreme (Kapadokya) Üzerindeki Baskısı, Serdar CEYLAN

Published: 2022-12-31