KASALAK, M. A., D. BAHTİYAR, and M. BAHAR. “Türkiye’de Ege-Akdeniz Bölgelerindeki Ekolojik Otelleri Ziyaret Eden Ekoturistlerin Memnuniyetlerinin Ölçülmesine Yönelik Alan Araştırması”. Uluslararası Kırsal Turizm Ve Kalkınma Dergisi (IRTAD) E-ISSN: 2602-4462, vol. 3, no. 1, Dec. 2019, pp. 11-18, https://turizmvekalkinma.org/index.php/irtadjournal/article/view/288.