[1]
S. Toy, “DOĞU ANADOLU BÖLGESİNİN BİYOKLİMATİK KONFOR DEĞERLERİNİN TURİZM AÇISINDAN ZAMANSAL VE MEKANSAL DAĞILIMLARININ BELİRLENMESİ”, IRTAD, vol. 3, no. 2, pp. 38–40, Dec. 2019.