BİLGİLİ, Remzi, and Cenk Murat KOÇOĞLU. 2020. “Kırsal Turizm İşletmelerinin Menülerinde Yöresel Yemekleri Kullanım Düzeyleri: Boğazkale Örneği”. Uluslararası Kırsal Turizm Ve Kalkınma Dergisi (IRTAD) E-ISSN: 2602-4462 4 (2):49-70. https://turizmvekalkinma.org/index.php/irtadjournal/article/view/492.