ÇUKUR, T., & BOSTAN BUDAK, D. (2019). Alaşehir Bölgesinin Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi. Uluslararası Kırsal Turizm Ve Kalkınma Dergisi (IRTAD) E-ISSN: 2602-4462, 2(1), 35–42. Retrieved from https://turizmvekalkinma.org/index.php/irtadjournal/article/view/80