BİLGİLİ, R., & KOÇOĞLU, C. M. (2020). Kırsal Turizm İşletmelerinin Menülerinde Yöresel Yemekleri Kullanım Düzeyleri: Boğazkale Örneği. Uluslararası Kırsal Turizm Ve Kalkınma Dergisi (IRTAD) E-ISSN: 2602-4462, 4(2), 49–70. Retrieved from https://turizmvekalkinma.org/index.php/irtadjournal/article/view/492