[1]
ÇUKUR, T. and BOSTAN BUDAK, D. 2019. Alaşehir Bölgesinin Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi. Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Dergisi (IRTAD) E-ISSN: 2602-4462. 2, 1 (Jun. 2019), 35–42.