Avrupa’nın Uzak Dağlık Alanlarında Kırsal Turizm ve Kazanılan Deneyimler

Abstract views: 77 / PDF downloads: 81

Authors

  • Füsun Baykal Ege Üniversitesi

Keywords:

Keywords: Disadvantaged mountains, challenges, current developments

Abstract

Coğrafi bölgelerde uzak, marjinal, dezavantajlı ya da izole denilen yerlerin çoğu dağlardadır. Buraları savunmasız ve kırılgan, devamlı mücadele gerektiren zorlu coğrafi çevrelerdir. Günümüzde dağlarda yerel koşullara uyumlu turizm türlerinin (kırsal turizm vb) geliştirilmesi bir politik karar ve kalkınma stratejisi haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, Avrupa’nın fiziksel ve sosyal açıdan uzak/zorlu dağlık alanlarında kırsal turizme ne derece önemli verildiğini ve neler yapıldığını ortaya koymaktır. Çalışma, hem bir derleme (tematik, eleştirel ve karşılaştırmalı) hem de Avrupa’dan verilen örneklerle (Fransa, İtalya, Romanya) coğrafi boyuta sahiptir. Bulguların en çarpıcı tarafı, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin uzak dağlarında hâlâ dezavantajlı grupların (yaşlılar, işsiz gençler ve kadınlar) var olduğudur. Bu gruplarla ilgili iyileştirme programları kapsamında kırsal turizmden yararlanılmaktadır. En başarılı deneyimler, politika, mevzuat, örgütlenme ve finans fonlarından gücünü alan ve düzenli olarak izlenen Alplerin yüksek kesimlerindeki örneklere aittir. Avrupa Komisyonu 2021 yılında “Kırsal Alanlar İçin Uzun Vadeli Vizyon-2040”ı hazırlamış ve kırsal yaşamların gelecekte daha güçlü, iletişimli, dirençli ve refah içinde olması öngörülmüştür. Böylece vizyonla bağdaşık, sürdürülebilirlik ilkeleriyle uyumlu, yeşil büyüme ve sosyal inovasyon eksenli, dijital dönüşümle yenilenmiş bir kırsal turizm ve onunla bütünleşen ekoturizm ve agroturizmin bugünden yarına kırsal/dağlık alanların, sosyo-ekonomik kalkınmasında kilit rol oynayabileceğine hükmedilmiştir.

Downloads

Published

2022-01-10

How to Cite

Baykal, F. (2022). Avrupa’nın Uzak Dağlık Alanlarında Kırsal Turizm ve Kazanılan Deneyimler. Uluslararası Kırsal Turizm Ve Kalkınma Dergisi (IRTAD) E-ISSN: 2602-4462, 5(1). Retrieved from https://turizmvekalkinma.org/index.php/irtadjournal/article/view/500