Lavanta Tarımında Tarım Turizmine: Kuyucak (Isparta) ve Akçaköy (Burdur) Örneği

Abstract views: 438 / PDF downloads: 299

Authors

  • Serdar CEYLAN Dr. Öğretim Üyesi
  • Mehmet SOMUNCU Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Ankara

Keywords:

Rural tourism, agritourism, lavender, Lavender, Kuyucak, Akçaköy

Abstract

Araştırmanın amacı, lavanta tarımının ne zaman başladığını, tarım turizmine nasıl konu olduğunu ve kırsal nüfusa ekonomik etkilerini anlamaya çalışmaktır. Araştırma sahasında 2020 Temmuz döneminde yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiş ve sahada gözlemlerde bulunulmuştur. Ayrıca lavanta ekim alanına ve üretimine dayalı TÜİK verilerinden de yararlanılmıştır. Elde edilen tüm veriler betimsel olarak analiz edilerek ve yorumlanmıştır. Araştırma bulgularına göre, Kuyucak’ta (Isparta) 1975 yılından itibaren lavanta tarımı yapıldığı, ancak son 5 yıldır köyün tarım turizmine açıldığı belirlenmiştir. Akçaköy’de (Burdur) ise son birkaç yıldır tarımının yapıldığı ve Akçaköy Lisinia Lavanta Yetiştirme Merkezi’nin turizme açıldığı tespit edilmiştir. Kuyucak’ta altyapı ve turistik hizmetler ile tarım turizminin başlanmış olduğu gözlemlenmiştir. Ancak Akçaköy’ün tarım turizmine henüz tam olarak bir giriş yapamadığı, köydeki tarım
turizmin sadece Lisinia işletmesi üzerinden yapıldığı gözlemlenmiştir. Sonuç olarak, lavanta tarımı kırsalda tarımsal çeşitliliği sağlamış, tarım turizmi ile kırsal nüfusta gelir çeşitliliğine imkân vermiştir.

Downloads

Published

2022-01-10

How to Cite

CEYLAN, S., & SOMUNCU, M. (2022). Lavanta Tarımında Tarım Turizmine: Kuyucak (Isparta) ve Akçaköy (Burdur) Örneği. Uluslararası Kırsal Turizm Ve Kalkınma Dergisi (IRTAD) E-ISSN: 2602-4462, 5(1). Retrieved from https://turizmvekalkinma.org/index.php/irtadjournal/article/view/499