Kırsal Kalkınma Aracı Olarak Turizm ve Türkiye’de Kırsal Turizm Yatırımlarının Desteklenmesine Dönük Uygulamalar

Abstract views: 147 / PDF downloads: 131

Authors

  • Şerif BALDIRAN 5447363151

Keywords:

Rural Development, Rural Tourism, IPARD, European Union

Abstract

Turizmin geliştiği bölgede yarattığı istihdam ve çarpan etkisi turizmi bölgesel kalkınmada en önemli araçlardan bir tanesi haline getirmektedir. Bu nedenle bölgesel kalkınma politikalarında çok sık kullanılmakta ve kırsal kalkınmada da en önemli araçlardan bir olarak kabul edilmektedir. Buna karşın kırsal turizmin gelişmesinde en önemli sorun olarak bu alanda yeteri yatırımcının bulunmaması olarak gözükmektedir. Bu açıdan en önemli unsur kırsal turizm için yeni yatırımcılar bulmak veya yaratmaktır. Avrupa Birliği (AB) aday ülkesi olarak Türkiye’nin Avrupa Birliğine katılım sürecinde en önemli hedeflerinden biri ise kırsal kalkınmanın sağlanmasıdır. Bu nedenle, Avrupa Birliği IPARD ile Türkiye’de kırsal kalkınmaya dönük ekonomik faaliyetleri desteklemekte ve bu kapsamda hibeler sunmaktadır. Sunulan bu hibe faaliyet alanlarından bir tanesi de kırsal turizmdir. Bu çalışmada öncelikli olarak kırsal turizmle ilgili temel unsurlar ortaya konulmakta ve bu alanda yapılan çalışmalar incelenmektedir. Daha sonra kırsal kalkınmada turizmin bir kalkınma aracı olarak kullanılması ile ilgili uygulanan politikalar incelenmektedir. Çalışmanın son aşamasında ise kırsal turizmin finansal olarak desteklenmesine imkan veren kurum ve yapılar üzerinde durulmuştur. Özellikle IPARD ile kırsal turizm yatırımlarına dönük hibe uygulamaları ön plana çıkarken alternatif olarak yararlanılabilecek finansal kaynaklara değinilmektedir.

Downloads

Published

2022-01-10

How to Cite

BALDIRAN, Şerif. (2022). Kırsal Kalkınma Aracı Olarak Turizm ve Türkiye’de Kırsal Turizm Yatırımlarının Desteklenmesine Dönük Uygulamalar. Uluslararası Kırsal Turizm Ve Kalkınma Dergisi (IRTAD) E-ISSN: 2602-4462, 5(1). Retrieved from https://turizmvekalkinma.org/index.php/irtadjournal/article/view/497