Kırsal Turizm Kapsamında Gastronomi Festivalleri: Ege Bölgesi Ot Festivalleri

Abstract views: 157 / PDF downloads: 128

Authors

  • Sevde Tilki Katılımcı
  • Kamile Yalçın Kocaeli Üniversitesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Kocaeli

Keywords:

: Kırsal Turizm, Festivaller, Gastronomi Festivalleri, Ot Festivalleri, Ege Bölgesi.

Abstract

Festival genel olarak, bir bölgenin en ünlü ürünü için yapılan gösteri, şenlik olarak tanımlanmaktadır. Festivaller, evrensel anlamda insanların bir araya gelerek bazı değerlerin paylaşılmasını sağlamakta, insanlar arasındaki dostluğu pekiştirmekte, ayrıca farklı kültürlere ve yaşamlara merak uyandırarak yeni yerlerin keşfedilmesini sağlamaktadır. Festivaller, yapıldığı bölgenin tanıtımında etkili olmasının yanında ulusal ya da uluslararası boyutta bilinirliğine de katkı sağlamaktadır. Özellikle kırsal destinasyonlarda turizmi canlandırmak ve destinasyonun gastronomik çekiciliğini ön plana çıkarmak için yapılan gastronomi festivalleri kırsal yörelerin tanıtımında önemli bir paya sahiptir. Bu bağlamda bu çalışmada Ege Bölgesinde düzenlenen gastronomi festivallerinden olan ot festivallerinin tanıtımı ve bu festivallerin kırsal turizm kapsamında yöreye etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda öncelikle ilgili yazın taranmış ve kırsal turizm açısından gastronomi festivallerin önemi araştırılmış, Ege Bölgesinde düzenlenen festivallere ve bölgede yetişen otlar ile ot festivalleri ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. Çalışmada konuya ilişkin literatür incelemesi yapılarak ikincil verilerden yararlanılmıştır. Ayrıca Ege bölgesinde yer alan kamu ve özel kurumlardan festivaller ile ilgili bilgiler derlenip, ot festivallerinin bölgeye olan etkileri tespit edilmeye çalışılmış, çalışma sonucunda otlar ve ot festivallerine yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Downloads

Published

2022-01-10

How to Cite

Tilki, S., & Yalçın, K. (2022). Kırsal Turizm Kapsamında Gastronomi Festivalleri: Ege Bölgesi Ot Festivalleri. Uluslararası Kırsal Turizm Ve Kalkınma Dergisi (IRTAD) E-ISSN: 2602-4462, 5(1). Retrieved from https://turizmvekalkinma.org/index.php/irtadjournal/article/view/495