Kırsal Turizm Potansiyeli Yüksek Bir Bölge: Çanakkale-Dardanos

Abstract views: 296 / PDF downloads: 221

Authors

  • Füsun Erduran Nemutlu

Keywords:

Kırsal peyzaj, Dardanos antik kenti, Çınarlı Köyü, Hasan Mevsuf

Abstract

Dardanos bölgesi Çanakkale İzmir yolu üzerinde Çınarlı Köyü bölgesindedir. Çalışmanın amacı, kırsal turizm açısından alanın kullanım olanaklarını değerlendirmektir. Çalışmanın yönteminde literatür bilgileri elde edilmiş, alan yerinde irdelenerek, kullanımı ve potansiyeli belirlenmiş ve öneriler geliştirilmiştir. Çalışma sonucunda alanın doğal ve kültürel açıdan zengin kırsal turizm potansiyeline sahip olduğu belirlenmiştir. Alanının antik dönemde kurulan bir kent olması, tarihi arkeolojik önemini ortaya koymaktadır. Günümüzde antik kent kalıntıları Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yerleşkesi içinde yer almaktadır. Yerleşke günümüzde turizm ve rekreasyon açısından yüksek kapasiteye sahiptir. Aynı zamanda Çanakkale boğazına hakim konumda olan alanda, Çanakkale savaşlarında önemli bir savunma noktası olan Hasan Mevsuf Şehitliği yer almaktadır. Çınarlı Köyü ise zengin kültürel kaynaklara sahiptir. Bölgenin Çanakkale boğazı kıyısında olması kıyısal olanaklar sunmakta ve jeomorfolojik yapısı peyzaja estetik görsel değer katmaktadır.

A Region with High Potential for Rural Tourism: Çanakkale-Dardanos

Abstract

The Dardanos region is in the Çınarlı Village region on the Çanakkale İzmir road. The aim of the study is to evaluate the usage possibilities of the area in terms of rural tourism. In the method of the study, literature information was obtained, the use and potential of the field was examined, recommendations were developed. As a result of the study, it was determined that the area has the potential of natural and culturally rich rural tourism. The fact that the area was founded in ancient times reveals its historical archaeological importance. Today, the ruins of the ancient city are located in the campus of Çanakkale Onsekiz Mart University. The campus has a high capacity in terms of tourism and recreation. At the same time, in the area dominating the Dardanelles Strait, there is the Hasan Mevsuf Martyrdom, an important defensive point in the Dardanelles wars. Çınarlı Village also has rich cultural resources. The fact that the region is on the coast of the Dardanelles offers coastal possibilities and its geomorphological structure adds aesthetic visual value to the landscape.

Downloads

Published

2019-12-14

How to Cite

Nemutlu, F. E. (2019). Kırsal Turizm Potansiyeli Yüksek Bir Bölge: Çanakkale-Dardanos. Uluslararası Kırsal Turizm Ve Kalkınma Dergisi (IRTAD) E-ISSN: 2602-4462, 3(1), 19–24. Retrieved from https://turizmvekalkinma.org/index.php/irtadjournal/article/view/349

Issue

Section

Articles