Kırsal Turizmde Erişilebilir Peyzaj Tasarımı: Georgia (ABD) Örneği

  • Füsun ERDURAN NEMUTLU

Abstract

 

Özet

Kırsal açık yeşil alan kullanımlarında dezantajlı olan bireylerin göz önüne alınmaması turizm açısından çok önemli bir sorundur. Bu alanlarda yapılacak her türlü tasarımda tüm bireylerin özel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak gerekir. Bu bağlamda, çalışmada engelsiz tasarım, evrensel tasarım, kapsayıcı tasarım veya herkes için tasarım olarak adlandırılan ilkelerin kırsal turizm açısından önemi ortaya konularak örnekler verilmiştir. Çalışmada ortaya konulan en önemli sorunlar, donatı elemanlarının kullanımlara uygun olmaması, bakım onarım yetersizlikleri, alanların yeterince tanımlı olmaması, yönlendirme ve sirkülasyonların kolaylaştırılmaması ve bitkisel tasarımların yetersizliğidir. Çalışmada Amerika Birleşik Devletleri Georgia eyaletinde yer alan doğa koruma alanı ve göl kıyısı kullanım alanından örnek verilerek tartışılmıştır. Çalışma sonucunda dezavantajlı bireylerin kırsal turizm alanlarını engelsiz olarak kullanabilmesi için öneriler getirilmiştir.

Published
2021-01-11